/mon/ranking/

Эрхүүгийн улсын их сургуулийн рейтинг

Эрхүүгийн улсын их сургуул нь бүс нутгийнхаа дээд сургуулиууд дотроос БРИКС-ийн орнуудын, Зvvн Европын болон Төв Азийн шийлдэг 200 багтсан ганц дээд сургууль юм. Их Британийн олон улсын Quacquarelli Symonds зөвлөх байгууллагын дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудын рейтинг.

ОХУ-ын боловсрол, шинжлэх ухаан болон соёлын яамны захиалгаар олон улсын мэдээллэлийн “Интерфакс” группын хийсэн рейтингийн дагуу Эрхүүгийн улсын их сургуул нь их дээд сургуулиудын үндэсний рейтингт 200 гаруй дээд сургуулиудаас 45-р байр эзэлдэг.

“Эксперт RA” агентлагийн техникийн болон эдийн засгийн салбарын “Эдийн засгийн болон удирдлагын чиглэлээр” нэр хүндтэй ОХУ-ын дээд сургуулиудын рейтингийн дагуу Эрхүүгийн улсын их сургууль нь шилдэг 50 багтан 37-р байр эзэлдэг юм.

2015 оны 7-р сард Эрхүүгийн улсын их сургууль олон улсын Webometrics рейтингийн дагуу ОХУ-ын шилдэг 25 дээд сургуулиудын жагсаалтанд орсон байна.