Холбоо барих ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ - Холбоо барих
/mon/contacts/

Холбоо барих

Address:

Office 304, 305
1, Karl Marx St.
664003 Irkutsk
tel.\fax: +7 (3952) 521-975, 24-22-49, 20-02-85 

Yulia Elokhina
International office head 
tel.: +7 (3952) 521-975
e-mail: head_id@admin.isu.ru

Lyudmila Ganusenko
International officer 
tel.: +7 (3952) 20-02-85
e-mail: int-office@isu.ru

Irina Khomyakova
International officer 
tel.: +7 (3952) 24-22-49
e-mail: homyakova_iv@isu.ru

Tatiana Kuznetsova
International officer 
tel.: +7 (3952) 20-02-85
e-mail: kuznecova_tn@isu.ru