Эрхүүгийн улсын их сургууль

Мэдээ

Олон улсын залуучуудын геологийн экспедиц

Экспедиц 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцоно үүнд: Эрхүү мужийн улсын их сургуулийн геологийн оюутанууд ба Монголын Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн геологийн оюутанууд.

Шинжлэх ухааан Сибирьт

Эрхүү мужийн улсын их сургуулийн зохион байгуулсан Энгийн хэсгийн Физик ба Астрофизикийн Олон улсын Байгаль нуурын зуны сургалт дууслаа.