Сургалтын чиглэлүүд ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ - Сургалтын чиглэлүүд
/mon/programs_of_training/

Сургалтын чиглэлүүд

Сурлагийн чиглэл/мэргэжил Элсэлтийн шалгалт Сургалтийн хэлбэр

Байгалын олон улсын бизнес-сургууль

Менежмент Матем., орос хэл, нийгэм Өдөр/Эчнээ

Мэдээлэл зүй, эдийн засаг болон математикийн институт

Математик Матем., физик,  орос хэл . Өдөр
Хавсарга математик, мэдээлэл зүй Матем.,  орос хэл, физик. Өдөр
Хавсарга  мэдээлэл зүй Матем.,  мэдээлэл зүй,  орос хэл. Өдөр/Эчнээ
Суурь мэдээлэл зүй , мэдээллийн технологи Матем.,  мэдээлэл зүй,  орос хэл. Өдөр
Програм хангамж, мэдээллийн системийн менежмент Матем.,  мэдээлэл зүй,  орос хэл. Өдөр
Мэдээллийн аюулгүй байдал Матем.,  мэдээлэл зүй,  орос хэл. Өдөр
Эдийн засаг Матем., нийгэм,  орос хэл. Эчнээ

Нийгмийн ухааны институт

Менежмент Нийгэм,  орос хэл, матем. Өдөр
Нийгмийн ажил Нийгэм,  орос хэл, түүх. Өдөр/Эчнээ
Социологи Нийгэм,  орос хэл, матем. Өдөр/Эчнээ
Төрийн болон захиргааны удирдлага Нийгэм,  орос хэл, матем. Өдөр/Эчнээ

Эдийн засаг, хэл шинжлэлийн олон улсын институт

Худалдаа Матем.,орос хэл, нийгэм. Өдөр
Бараа бүтээгдэхүүний судалгаа Матем., орос хэл, нийгэм. Өдөр
Эдийн засаг Матем., орос хэл, нийгэм. Өдөр
Хэл шинжлэл Орос хэл, гадаад хэл, нийгэм. Өдөр

Хуулийн институт

Хууль зүйн Нийгэм, орос хэл, түүх. Өдөр/Эчнээ

Багшийн институт

Багшийн боловсрол Нийгэм, орос хэл, матем. Өдөр/Эчнээ
Багшийн боловсрол (хоёр сургалтын чиглэлийн бэлтгэлтэй) Нийгэм, орос хэл, матем. Өдөр/Эчнээ
Сэтгэл зүй, багшийн боловсрол Биологи, орос хэл, матем. Өдөр/Эчнээ
Мэргэжлийн сургалт (салбар болгоноор) Матем., орос хэл, нийгэм. Өдөр/Эчнээ
Тусгай (дефектлогийн) боловсрол Биологи, орос хэл, матем. Өдөр/Эчнээ

Биологийн ба хөрсний шинжлэх ухааны  тэнхим

Биологи Биологи, орос хэл, матем. Өдөр/Орой
Хөрс судлал Биологи, орос хэл, матем. Өдөр
Экологи, байгаль ашиглалт Газар зүй, орос хэл, матем. Өдөр/Орой

Газар зүйн  тэнхим

Газар зүй Газар зүй, орос хэл, матем. Өдөр
Ус, цаг агаар судлал Газар зүй, орос хэл, матем. Өдөр
Экологи, байгаль ашиглалт Газар зүй, орос хэл, матем. Өдөр/Орой

Геологийн  тэнхим

Геологи Матем., орос хэл, физик. Өдөр/Эчнээ
Хавсарга геологи Матем., орос хэл, физик. Өдөр/Эчнээ

Сэтгэл судлалын тэнхим

Сэтгэл судлал Биологи, орос хэл, матем. Өдөр/Эчнээ

Түүхийн тэнхим

Залуучуудтай ажилах зохион байгуулалт Түүх, орос хэл, нийгэм. Өдөр
Гадаад бүс нутгийн судлал Түүх, орос хэл, гадаад хэл. Өдөр
Улс төрийн ухаан Түүх, орос хэл, нийгэм. Өдөр
Олон улсын харилцаа Түүх, орос хэл, нийгэм. Өдөр
Түүх Түүх, орос хэл, нийгэм. Өдөр
ОХУ-ын газар нутгийн судалгаа Түүх, орос хэл, нийгэм. Өдөр
Соёл ухаан Нийгэм, орос хэл, түүх. Өдөр
Музеологи ба соёлын болон байгалийн дурсгалт зуйлийн хамгаалалт Түүх, орос хэл, нийгэм. Өдөр
Шашин судлал Түүх, орос хэл, нийгэм. Өдөр/Эчнээ
Религиоведение Түүх, орос хэл, нийгэм. Эчнээ

Химийн тэнхим

Хими Хими, матем., орос хэл. Өдөр

 Физийн тэнхим

Физик Физик, орос хэл, матем. Өдөр
Радиофизик Физик, орос хэл, матем. Өдөр
Электроник ба наноэлектроник Физик, орос хэл, матем. Өдөр

Филологи, сэтгүүл зүйн тэнхим

  Филологи   Орос хэл ба уран зохиол; Хавсарга филологи; Орос хэл, уран зохиол, түүх. Өдөр/Эчнээ
Буриад хэл ба уран зохиол Орос хэл, буриад хэлний тест, буриад уран зохиолын тест, нийгэм.
Сэтгүүл зүй Нийгэм, орос хэл, зохион бичлэг, ярилцлага . Өдөр/Эчнээ

Үйлчилгээний болон рекламны тэнхим

Эдийн засаг Матем., нийгэм, орос хэл. Ө/О/Э
Хүний нөөцийн менежмент Нийгэм, орос хэл, түүх. Ө/О/Э
Бизнесийн мэдээлэл зүй Нийгэм, орос хэл, матем. Ө/О/Э
Реклам, PR Нийгэм, орос хэл, түүх. Ө/О/Э
Үйлчилгээ Нийгэм, орос хэл, матем. Ө/О/Э
Аялал жуулчлал Нийгэм, орос хэл, түүх. Ө/О/Э
Зочид буудлын ажил Нийгэм, орос хэл, түүх. Ө/О/Э
Хавсрага мэдээлэл зүй Мэдээлэл зүй, матем., орос хэл. Ө/О/Э