Гадаад иргэдэд зориулсан Бэлтгэлийн факультет ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ - Гадаад иргэдэд зориулсан Бэлтгэлийн факультет
/mon/pre_university/

Гадаад иргэдэд зориулсан Бэлтгэлийн факультет

Гадаад иргэдэд зориулсан Бэлтгэлийн факультет дараах сургалтын хөтөлбөрт урьж байна:

  • ОХУ-д болон Эрхүүгийн Улсын Их Сургуульд дээд боловсрол авахад хэрэгтэй хэлний бэлтгэлд суралцуулах.
  • Орос хэлний мэдлэг дээшлүүлэх (хэлний дадлага).
  • Орос хэлний зуны дамжаа.

Хэлний бэлтгэл гурван чиглэлээр явагдаж байгаа:
Хүмүүнлэгийн чиглэл (орос хэл, уран зохиол, газар зүй, улс зүй, математик, мэдээлэл зүй).
Эдийн засгийн чиглэл (орос хэл, математик, экономики, газар зүй, мэдээлэл зүй, улс зүй).
Байгалийн шинжлэх ухааны чиглэл (орос хэл, математик, мэдээлэл зүй, физик, хими, биологи).