Isu - «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)<br><br>Author guidelines «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)<br><br>Author guidelines
/en/research/izvestia/regulations/main/