«Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University») Isu - «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta» («the Bulletin of Irkutsk State University»)
/en/research/izvestia/main/