ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Сургалтын үйл явцыг алсын зайнд шилжүүлэх тухай
/mon/news/2016-2020/details/news-id8106
Сургалтын үйл явцыг алсын зайнд шилжүүлэх тухай
27 Mar 2020
zd_ISU_up

Эрхүүгийн Улсын Их Сургууль нь сургалтын үйл явцыг (сургалтын бүх хэлбэрээр: өдрийн анги, оройн анги, ичнээ анги) 2019-2020 рны хичээлийн жил дуустал зайнаас явуулах болсноо албан ёсоор зарлаж байна. Алсын зайны сургалтууд Educa, Forlabs, Belca, Gekadem болон бусад боловсролын сайтуудаар явагдана. Алсын зайн сургалтад шилжих нь шинэ коронавирусын халдварын тархалтыг зогсоох, оюутнуудын эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдлийг бууруулах, мөн ОХУ-ын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны тушаалын дагуу хийгдэж байна.