ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Олон улсын эдийн засаг онлайн
/mon/news/2016-2020/details/news-id8105
Олон улсын эдийн засаг онлайн
27 Mar 2020
MIEL_korea_onlain

ЭУИС-ийн Олон улсын эдийн засаг, хэл шинжлэлийн сургуулийн хүрээлэнд Зүүн хойд Азийн эдийн засгийг судлах англи хэл дээрхи онлайн лекцийн төсөл хэрэгжиж эхэллээ. Энэ ажил 3-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн БНСУ-ын Гадаад харилцааны яамны дэргэдэх Солонгос сангийн дэмжлэгтэйгээр Сөүлийн үндэсний их сургуультай байгуулсан гэрээний дагуу хэрэгжиж байна.