ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ЭУИС-ийн археологчид томоохон төсөл хэрэгжүүлдэг
/mon/news/2016-2020/details/news-id8103
ЭУИС-ийн археологчид томоохон төсөл хэрэгжүүлдэг
27 Mar 2020
Buret (5)

Амжилттай хийсэн судалгаа нь ЭУИС-ийн археологичдод  - Байгаль Сибирийн геоархеологийн эрдэм шинжилгээний төв - лабораторийг үүсгэн байгуулах болон асар их хэмжээний мэдээлэл хуримтлуулж, тэдгээрийн ашиглалт нь Хойд Азийн чулуун зэвсгийн соёлын судалгааны салбарт дэлхийн хэмжээний үр дүнг олж авах боломжийг олгоно.