ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ОХУ-ын ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ВЛАДИМИР ПУТИН ИХ СУРГУУЛИЙН ОЙД БАЯР ХҮРГЭВ
/mon/news/2016-2020/details/news-id6459
ОХУ-ын ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ВЛАДИМИР ПУТИН ИХ СУРГУУЛИЙН ОЙД БАЯР ХҮРГЭВ
14 Nov 2018
Putin_100_ISU

Эрхүүгийн Улсын Их Сургууль ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путины гарын үсэг бүхий засгийн газрын цахилгаан мэдээ хүлээн авлаа. Төрийн тэргүүн тус сургуулийн профессорууд, багш ажилчид, оюутнууд, аспирантууд болон төгсөгчдөд их сургууль байгуулагдсаны 100 жилийн ойн баяр хүргэв.