ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ СҮХБААТАРЫН ОДОНГООР ШАГНАГДЛАА
/mon/news/2016-2020/details/news-id6457
ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ СҮХБААТАРЫН ОДОНГООР ШАГНАГДЛАА
14 Nov 2018
orden_3

"... Эрхүүгийн улсын их сургууль байгуулагдсаны 100 жилийн ойтой холбогдуулан Монголын нийгэм, эдийн засгийн бүх салбарт өндөр мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэж буй тус сургуулийн багш ажилчид болон сурган хүмүүжүүлэгчдийн олон жилийн үр дүнтэй ажил хөдөлмөрийг нь өндөрөөр үнэлж төрийн дээд шагнал "Сүхбаатарын одонгоор" шагнав.

3 images
  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_3.jpg_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3Eorden_3%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "orden_3"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_198575900.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_1441923698.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_2.jpg_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:801", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3Eorden_2%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "orden_2"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Orden/orden_1.jpg_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3Eorden_1%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "orden_1"}'