ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ МОНГОЛ ТӨГСӨГЧИД ИХ СУРГУУЛИЙН ОЙД БАЯР ХҮРГЭВ
/mon/news/2016-2020/details/news-id6455
МОНГОЛ ТӨГСӨГЧИД ИХ СУРГУУЛИЙН ОЙД БАЯР ХҮРГЭВ
14 Nov 2018
19

Төгсөгчдийн төлөөлөгчидтэй уулзсан уулзалт нь ЭУИС-ын В.Г.Распутины нэрэмжит шинжлэх ухааны номын санд болсон. Түүнчлэн сургуулийн ойн баярт баяр хүргэхээр Монгол улсаас Эрхүү мужид суугаа Ерөнхий консул болон Монгол улсын бусад өндөр албан тушаалтай хүмүүс хүрэлцэн ирсэн.

30 images
 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/35.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E35%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "35"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/34.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E34%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "34"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/33.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E33%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "33"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/32.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E32%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "32"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/31.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E31%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "31"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/30.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E30%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "30"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/29.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E29%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "29"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/28.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E28%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "28"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/27.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E27%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "27"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/26.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E26%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "26"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/25.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E25%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "25"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/24.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E24%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "24"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/23.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E23%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "23"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/22.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E22%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "22"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/21.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E21%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "21"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/20.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E20%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "20"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/19.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E19%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "19"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/17.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E17%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "17"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/16.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E16%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "16"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/15.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E15%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "15"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/14.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E14%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "14"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/13.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E13%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "13"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/12.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E12%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "12"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/11.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E11%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "11"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/10.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E10%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "10"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/09.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E09%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "09"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/08.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E08%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "08"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/07.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E07%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "07"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/06.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E06%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "06"}'

 • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_395089405.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_734876016.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Mong_NB_25102018/05.JPG_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:800", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E05%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "05"}'