ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Олон улсын залуучуудын геологийн экспедиц
/mon/news/2016-2020/details/news-id6180
Олон улсын залуучуудын геологийн экспедиц
16 Aug 2018
02

Экспедиц 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцоно үүнд: Эрхүү мужийн улсын их сургуулийн геологийн оюутанууд ба Монголын Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн геологийн оюутанууд.

3 images
  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_524172124.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_1602865650.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/03.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:900", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E03%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "03"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_524172124.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_1602865650.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/02.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:900", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E02%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "02"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_524172124.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_1602865650.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_734876016.jpg 800w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_1602865650.jpg 900w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_230854756.jpg 1000w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_484534396.jpg 1100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Ehkspediciya_Vostochnye_Sayany/01.jpg_1199923548.jpg 1200w", "size": "w:1200,h:900", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E01%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "01"}'