ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Шинжлэх ухааан Сибирьт
/mon/news/2016-2020/details/news-id6178
Шинжлэх ухааан Сибирьт
16 Aug 2018
school_astrofizika

Эрхүү мужийн улсын их сургуулийн зохион байгуулсан Энгийн хэсгийн Физик ба Астрофизикийн Олон улсын Байгаль нуурын зуны сургалт дууслаа.

2 images
  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/02.jpg_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E02%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "02"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_102280896.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_219060522.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_1001103252.jpg 600w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_133113618.jpg 700w, /export/sites/isu/ru/news/2018/.galleries/images/Baikal_astrofizika_Koti/01.jpg_734876016.jpg 800w", "size": "w:1200,h:797", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E01%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "01"}'