ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Б.ШИРЭНДЭВИЙН ДУРСГАЛЫН САМБАРЫН НЭЭЛТ БОЛОВ
/mon/news/2016-2020/details/news-id4821
Б.ШИРЭНДЭВИЙН ДУРСГАЛЫН САМБАРЫН НЭЭЛТ БОЛОВ
21 Jun 2017
25images

Дурсгалын самбарын нээлтийн ажиллагаа 2017 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр болов. Нээлтийн ажиллагаанд Эрхүүгийн улсын их сургуулийн багш, оюутнуудын болон ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Эрхүүгийн төв, Монгол Улсаас ОХУ-ын Эрхүү хотод суугаа Ерөнхий консулын газрын ажилтнуудын төлөөлөл оролцов. Нээлтийн ажиллагаан дээр Эрхүүгийн улсын их сургуулийн Ректор А.В.Аргучинцев, Монгол Улсаас ОХУ-ын Эрхүү хотод суугаа Ерөнхий консул Л.Амарсанаа нар үг хэлэв.

Монгол Улсын ШУА-ийг төлөөлж Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгийн захирал, доктор С.Дэмбэрэл дурсгалын самбарын нээлтийн ажиллагаанд оролцож, ШУА-ын Ерөнхийлөгч, Академич Д.Рэгдэлийн Талархалын бичгийг
Эрхүүгийн их сургуулийн Ректор А.В.Аргучинцевт гардуулав.

9 images
  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/IMG_7174.jpg_2005874740.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/IMG_7174.jpg_1001103252.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/IMG_7174.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/IMG_7174.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/IMG_7174.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/IMG_7174.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/IMG_7174.jpg_1869092886.jpg 500w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/IMG_7174.jpg_1001103252.jpg 600w", "size": "w:600,h:736", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3EIMG_7174%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "IMG_7174"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/50images.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/50images.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/50images.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/50images.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/50images.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/50images.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/50images.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E50images%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "50images"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/46images.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/46images.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/46images.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/46images.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/46images.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/46images.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/46images.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E46images%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "46images"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/42images.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/42images.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/42images.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/42images.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/42images.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/42images.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/42images.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E42images%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "42images"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/33images.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/33images.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/33images.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/33images.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/33images.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/33images.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/33images.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E33images%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "33images"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/31images.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/31images.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/31images.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/31images.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/31images.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/31images.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/31images.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E31images%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "31images"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/25images.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/25images.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/25images.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/25images.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/25images.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/25images.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/25images.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E25images%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "25images"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/14images.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/14images.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/14images.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/14images.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/14images.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/14images.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/14images.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E14images%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "14images"}'

  • data-image='{"src": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/12images.jpg_1170789625.jpg", "squareSrc": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/12images.jpg_168879782.jpg", "tileSrcSet": "/export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/12images.jpg_1046084126.jpg 100w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/12images.jpg_178094492.jpg 200w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/12images.jpg_689895142.jpg 300w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/12images.jpg_1557884776.jpg 400w, /export/sites/isu/ru/news/2017/.galleries/images/memorial_mon/12images.jpg_1869092886.jpg 500w", "size": "w:800,h:531", "caption": "%3Cdiv%20class%3D%22title%22%3E12images%3C%2Fdiv%3E", "titleAttr": "12images"}'