ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Франц дахь гэрэл зургийн үзэсгэлэнд Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийн Реклам үйлчилгээний сургуулийн төлөөлөгчид оролцов
/mon/news/2016-2020/details/news-id4584
Франц дахь гэрэл зургийн үзэсгэлэнд Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийн Реклам үйлчилгээний сургуулийн төлөөлөгчид оролцов
18 Apr 2017
savoya_fest

Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийн Реклам үйлчилгээний сургуулийн багш сурагчид Савойн их сургуулийн Технологийн хүрээлэнд айлчилсан