ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Оросын Оксфордын сангаас Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийг тэтгэлгээр шагнав
/mon/news/2016-2020/details/news-id4583
Оросын Оксфордын сангаас Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийг тэтгэлгээр шагнав
18 Apr 2017
oxford2017

2016-2017 онд нийт 142 хүн тэтгэлэгт хамрагдсан, эдгээрээс 102 баклаврын оюутан, 39 магистрант, 1 аспирант.