ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Миний ард түмэн-Миний бахархал!
/mon/news/2016-2020/details/news-id4582
Миний ард түмэн-Миний бахархал!
18 Apr 2017
moi_narod

«Миний ард түмэн-Миний бахархал» ардын соёлын арга хэмжээний хүрээнд

3 дугаар сарын 16нд Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийн Багшийн сургууль дээр үзэсгэлэн зохиогдсон.