ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Эрхүүгийн улсын их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал дээр их дээд сургуулийн сургалтын нэгжийн нэг хэсгийг бий болгох шийдвэр гаргасан байна
/mon/news/2016-2020/details/news-id3839
Эрхүүгийн улсын их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал дээр их дээд сургуулийн сургалтын нэгжийн нэг хэсгийг бий болгох шийдвэр гаргасан байна
16 Jul 2016
zdanie_ISU_2015

Хэл шинжлэлийн Евразийн институт (Москвагийн Улсын хэл шинжлэлийн их сургуулийн салбар) үйл ажиллагаагаа зогсоосон ба энэ институтийн багш нар болон оюутнууд нь Эрхүүгийн улсын их сургууль руу шилжсэнээр, Эрхүүгийн улсын их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал дээр их дээд сургуулийн сургалтын нэгжийн нэг хэсгийг бий болгох шийдвэр гаргасан байна. Энэ нэгжийг нь Филолог, гадаад хэл болон медиакоммуникацийн институт гэж нэрлэв. Институт хоёр факультетэй болон. Эхнийх нь Гадаад хэлний факультет. Үүнд: английн филологийн тэнхим, роман ба германийн тэнхим, Ази номхон далайн бүс нутгийн тэнхим, гадаад орос хэлний тэнхим, орчуулагийн тэнхим. Хоёр дахь нь Филологи ба журналистикийн факультет.