ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 2016 оны элсэлтийн дагуу Польш улсын иргэн Дарья Сенда хамгийн анхны оюутан болов
/mon/news/2016-2020/details/news-id3837
2016 оны элсэлтийн дагуу Польш улсын иргэн Дарья Сенда хамгийн анхны оюутан болов
16 Jul 2016
Senda 1

Тэрээр ОХУ-ын Боловсролын яамны чиглэлээр элсэв.