ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Эрхүүгийн улсын их сургуулийн хятадын түнш их сургуулиудтай ажиллах туршлагийн талаар Александр Шмидт Москвагийн улсын их сургуульд илтгэл тавив
/mon/news/2016-2020/details/news-id3836
Эрхүүгийн улсын их сургуулийн хятадын түнш их сургуулиудтай ажиллах туршлагийн талаар Александр Шмидт Москвагийн улсын их сургуульд илтгэл тавив
16 Jul 2016
forum_rectorov_Rossia-Kitai

Эрхүүгийн улсын их сургуулийн шинжлэх ухаан ба олон улсын үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ректор, профессор Александр Шмидт "Орос ба Хятадын шинжлэх ухаан болон боловсролын хамтын ажиллагааны стратеги" талаарх болсон Орос болон Хятадын их сургуулиудын Форумд оролцов.