ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Эрхүүгийн улсын их сургууль ба Жөнжоү их сургууль хоёр хамтын ажиллагааны гэрээгээ сунгав
/mon/news/2016-2020/details/news-id3718
Эрхүүгийн улсын их сургууль ба Жөнжоү их сургууль хоёр хамтын ажиллагааны гэрээгээ сунгав
8 Jun 2016
MIEL_CHINA_05
null