ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Эрхүүгийн улсын их сургууль нь ОХУ-ын их, дээд сургуульд элсэх гадаадын иргэд бэлтгэж байна
/mon/news/2016-2020/details/news-id3351
Эрхүүгийн улсын их сургууль нь ОХУ-ын их, дээд сургуульд элсэх гадаадын иргэд бэлтгэж байна
11 Mar 2016
podfak
null