ЭРХҮҮГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Нейтринный телескоп Baikal-GVD
/mon/slides/2021-/details/

Нейтринный телескоп Baikal-GVD