Новости

Франц дахь гэрэл зургийн үзэсгэлэнд Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийн Реклам үйлчилгээний сургуулийн төлөөлөгчид оролцов

18.04.2017

+++ Ошибка масштабирования изображения "/Abitur/ru/news/images2017/savoya_fest.jpg" с использование параметров\в "w:200,h:-1,q:100". +++

Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийн Реклам үйлчилгээний сургуулийн багш сурагчид Савойн их сургуулийн Технологийн хүрээлэнд айлчилсан

Архив