Новости

Оросын Оксфордын сангаас Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийг тэтгэлгээр шагнав

18.04.2017

+++ Ошибка масштабирования изображения "/Abitur/ru/news/images2017/oxford2017.jpg" с использование параметров\в "w:200,h:-1,q:100". +++

2016-2017 онд нийт 142 хүн тэтгэлэгт хамрагдсан, эдгээрээс 102 баклаврын оюутан, 39 магистрант, 1 аспирант.

Архив