Irkutsk State University

Мэдээ

year: month: type:
news

Сургалтын үйл явцыг алсын зайнд шилжүүлэх тухай

Эрхүүгийн Улсын Их Сургууль нь сургалтын үйл явцыг (сургалтын бүх хэлбэрээр: өдрийн анги, оройн анги, ичнээ анги) 2019-2020 рны хичээлийн жил дуустал зайнаас явуулах болсноо албан ёсоор зарлаж байна.

news

Олон улсын эдийн засаг онлайн

ЭУИС-ийн Олон улсын эдийн засаг, хэл шинжлэлийн сургуулийн хүрээлэнд Зүүн хойд Азийн эдийн засгийг судлах англи хэл дээрхи онлайн лекцийн төсөл хэрэгжиж эхэллээ.

news

ЭУИС-ийн археологчид томоохон төсөл хэрэгжүүлдэг

Амжилттай хийсэн судалгаа нь ЭУИС-ийн археологичдод  - Байгаль Сибирийн геоархеологийн эрдэм шинжилгээний төв - лабораторийг үүсгэн байгуулах болон асар их хэмжээний мэдээлэл хуримтлуулж, тэдгээрийн ашиглалт нь Хойд Азийн чулуун зэвсгийн соёлын судалгааны салбарт дэлхийн хэмжээний үр дүнг олж авах боломжийг олгоно.