Эрхүүгийн улсын их сургууль

Мэдээ

Миний ард түмэн-Миний бахархал!

«Миний ард түмэн-Миний бахархал» ардын соёлын арга хэмжээний хүрээнд. 3 дугаар сарын 16нд Эрхүүгийн Улсын Их сургуулийн Багшийн сургууль дээр үзэсгэлэн зохиогдсон.